Saznajte sve što treba o probnoj vozačkoj dozvoli

Saznajte sve što treba o probnoj vozačkoj dozvoli.

Nakon položenog vozačkog ispita dobija se probna vozačka dozvola za “B” kategoriju koja traje najmanje dve godine.

Kako dobiti probnu vozačku dozvolu?

Da bi neko dobio probnu vozačku dozvolu mora prvo da se upiše i završi obuku u auto školi. Kandidat može da se upiše u auto školu sa navršenih 16 godina života, dok je za polaganje praktičnog dela ispita neophodno da kandidat ima 17 godina.

Ukoliko je lice maloletano, potrebno je da dodje jedan od roditelja/staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Nakon odslušane teorijske nastave, položenog teoriskog ispita (testova) kandidat mora odvozati 40 časova praktične obuke i nakon toga polagati praktični ispit (Vožnju).

Kada je sve uspešno odradio kandidat je stekao pravo da dobije probnu vozačku dozvolu.

Više informacija možete pročitati u tekstu Kako da položite vožnju – sve što treba da znate o polaganju vozačkog ispita.

Koliko traje probna vozačka dozvola?

Ukoliko je kandidat položio vozački ispit sa navršenih 19 godina i više, njegova probna vozačka dozvola će trajati dve godine.

Ako je kandidat položio vozački ispit za automobile a ima manje od 19 godina onda će njemu probna vozačka dozvola trajati do napunjene 21. Godine života.

Kojim vozilima može da upravlja vozač sa “B” kategorijom?

Vozač sa položenom “B” kategorijom uz nju dobija i kategorije “B1” i “M”, što mu daje mogućnost upravljanja različitim vozilima.

Vozač sa kategorijom “B1” može upravljati lakim i teškom četvorociklom, lakim i teškim triciklom čija snaga motora ne prelazi 15 KW, triciklom i četvorociklom, a sa “M” kategorijom može upravljati motokultivatorom.

Pored ovih vozila vozač sa “B” kategorijom može upravljati sa motornim vozilom (putničkim i teretnim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg i koja nemaju više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača, za vuču prikolice do 750kg najveće dozvoljene mase, Za upravljanje triciklima i četvorociklima čija snaga prelazi preko 15 KW nakon navršene 21 godine života.

Probna vozačka dozvola

Zakonska ograničenja za korisnike probne vozačke dozvole uvedena zbog sigurnosti vozača početnika su sledeća:

 • Zabrana upravljanja vozilom snage preko 80kW, osim ako je pod nadzorom lica koje ima vozačku dozvolu B kategorije duže od 5 godina
 • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
 • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
 • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
 • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • – Na autoputu to je 110km/h
 • – Na motoputu je to 90km/h
 • – Na putu gde je ograničenje 60km/h dozvoljena brzina licu sa Probnom vozačkom dozvolom je 54km/h – Ukoliko je ograničenje 50km/h početnik sme da vozi 45km/h
 • – Ukoliko je ograničenje 40km/h početnik sme da vozi do 36km/h
 • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
 • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.
 • Lice koje upravlja vozilom sa probnom vozačkom dozvolom, mora imati oznaku „P“ na vozilu.
 • Oznaka „P – vozač-početnik” može biti zalepljena ili na drugi način postavljena na vozilu samo kada vozilom upravlja vozač početnik, odnosno vozač B kategorije koji je prvi put položio vozački ispit i poseduje Probnu vozačku dozvolu.
 • Ukoliko lice sa ”Probnom vozačkom dozvolom” upravlja vozilom i nije postavio oznaku ”P” na odgovarajuće mesto, kazna za ovakav prekršaj iznosi 3000 dinara!

Uslovi da bi vozač sa probnom vozačkom dozvolom mogao da bude u saobraćaju.

Da bi lice sa probnom vozačkom dozvolom upravljalo autom u saobraćaju, na vozilu mora imati istaknutu oznaku „P“ koja označava da vozilom upravlja vozač početnik.

Oznaka „P“ je pravougaonog oblika dimenzija 10×10 centimetara sa belom osnovnom bojom i crnom ivicom. U središnjem delu oznake nalaze dva preklopljena petougaonika crvene i plave boje preko kojih je ispisano slovo P (ćirilicom) bele boje.

Za označavanje vozila kojim upravlja vozač početnik potrebne su dve oznake. Od kojih se jedna postavlja na prednje vetrobransko staklo sa unutrašnje strane na mestu suvozača, dok se druga postavlja isto tako sa unutrašnje strane na zadnje vetrobransko staklo.

Kada se može oduzeti probna vozačka dozvola “B” kategorije?

Probna vozačka dozvola se može oduzeti kada nesavesni vozač početnik sakupi 9 kaznenih poena.

Ukoliko ste nesmotren i ne savestan vozač 9 kaznenih poena možete sakupiti sa samo dva napravljena prekršaja od navedenih:

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu uz vožnju u stanju veoma teške alkoholisanosti, odnosno vožnja u stanju opijenost drogom uz neustupanje pešaka na pešaškom, kao i odbijanje alko ili narko testa uz kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici.

Koja je procedura ponovnog dobijanja oduzete probne vozačke dozvole?

U zavisnosti od prekršaja koji je vozač napravio i izrečene kazne koju je dobio, zavise i okolnosti povratka probne vozačke dozvole.
Neki od uslova za povratak dozvole su:

Odlazak na psihijatrijski i psihofizički pregled, pohađanje posebnog seminara unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i pologanja ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja.

Seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganje ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja, organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Pravo da vozač prisustvuje seminuru i polaže ispit stiče nakon proteka 90 dana nakon što je platio sve dospele novčane kazne, odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja, odnosno nakon proteka 90 dana od isteka izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja.

Zato odaberite pravu auto školu koja će vas obučiti da budete savestan i dobar vozač, pridržavajte se saobraćajnih pravila, poštujte saobraćajne znakove, uživajte u vožnji i nećete imati nikakvih problema.

Ako još uvek niste sigurni kako da postupite i koju auto školu da odaberete preporučujem vam da kontaktirate auto školu AMD Grocka i da se detaljno raspitate o svim nedoumicama, a zatim se odlučite gde ćete naučiti da vozite.

Komentariši