Dozvola (ovlašćenje) za upravljanje tuđim autom u inostranstvu

Imate problem, spremate se na odmor  išli bi ste na more u inostranstvo sa autom koji se ne vodi na Vas. Ne brinite mi ćemo vam rešiti problem, kod nas možete izvaditi dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Auto-moto društvo "Grocka"

BULEVAR REVOLUCIJE 128 – GROCKA

ULICA SMEDEREVSKI PUT BB – VINČA

Kako da izvadite dozvolu (ovlašćenje) za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

Procedura je jednostavna :

  • Na šalter Auto-moto društva (AMD) “Grocka” potrebno je da dođu davalac i korisnik dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
  • Od dokumentacije je potrebno priložiti važeću ličnu kartu davaoca ovlašćenja, važeću putnu ispravu (pasoš) korisnika na uvid i saobraćajna dozvola za vozilo.
  • Ukoliko vlasnik vozila ne može da prisustvuje izdavanju dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu, onda korisnik vozila može da priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila, overeno u sudu ili opštini. Predmetno ovlašćenje mora da sadrži klauzulu da se korisnik vozila ovlašćuje da upravlja tim vozilom u inostranstvu, odnosno da predmetno vozilo može da otuđi. Takvo ovlašćenje važi do opoziva, ali ne može da se prenosi na treće lice.

Šta je dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu?

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA.

DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja potpisanog od strane vlasnika vozila.Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

Leva unutrašnja strana predstavlja ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom koje daje vlasnik vozila, a desna unutrašnja strana predstavlja samu dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu izdaje se isključivo za vozila registrovana u Republici Srbiji, na osnovu važeće saobraćajne dozvole za vozilo i to:

  • Državljanima Republike Srbije, uvidom u ličnu kartu ili pasoš, izdat u Republici Srbiji. 
  • Stranim državljanima, sa privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srbiji, uvidom u odgovarajući dokument o prijavi boravka koji je izdat od strane MUP-a. 
  • Stranim državljanima sa dvojnim državljanstvom, odnosno sa pasošem izdatim u nekoj od bivših jugoslovenskih republika, samo pod uslovom da takav korisnik ima važeću ličnu kartu, izdatu u Republici Srbiji. U tom slučaju, u DTV se unosi samo jedan od brojeva pasoša (ne oba), a kopija lične karte se ostavlja za arhivu.
  • DTV ne može da se izda za vozila sa registarskim tablicama kao što su: 999-xxx, RP, CD, A, i ostala vozila registrovana po posebnoj proceduri.   

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije vezane za putovanje u inostranstvo možete se informisati ovde:

Podaci preuzeti sa sajta AMSS

Back to Top