Polaganje vožnje za "B" kategoriju, Teorijska obuka.

Teorijska obuka kandidata u auto školi AMD "Grocka"

Teorijska obuka naših kandidata se održava u prostorijama auto škole AMD “Grocka” koja se nalazi u ulici Bulevar Revolucije 128, prisustvo časovima je obavezno po novim propisima.

Teorijska nastava sastoji se od 40 časova obuke ( 30 časova nastave i 10 časova vežbi), nastava je koncipirana kao problemska nastava koja će se bazirati na rešavanju konkretnih saobraćajnih situacija, kao i rešavanju testova za polaganje teorijskog ispita.

Čas traje 45 minuta i može se pohađati u prepodnevnim i popodnevnim terminima. Kandidat u toku dana može imati najviše tri časa, sa pauzama od po 10 minuta izmedju njih.

Obavezno je da kandidat uvek sa sobom na nastavu nosi ličnu kartu.

Sadržaj plana koji se obrađuju na teorijskoj nastavi

  • Značaj bezbednosti saobraćaja.
  • Posledice nebezbednog ponašanja u saobraćaju.
  • Uticaj saobraćajnih nezgoda u najbližoj okolini i društvu.
  • Uticaj vozača (postupanja, psihofizičko stanje, alkohol).
  • Uticaj puta (stanje puta i okolina).
  • Uticaj vozila (aktivna i pasivna bezbednost).
  • Teorijsko objašnjenje radnji sa vozilom u saobraćaju.
  • TESTOVI vežbe rešavanje i ocenjivanje.

Teorijska obuka kandidata se sprovodi grupno u učionici auto škole, kroz predavanja i vežbe. Broj časova po nastavnim temama nije definisan međutim  predavač teorijske obuke sačinjava plan realizacije svakog pojedinačnog časa teorijske obuke a za vreme obuke  sve teme moraju da se izvedu.

Najčešće postavljana pitanja o teorijskoj obuci

Sa koliko godina se može upisati auto škola?

Auto školu kandidat može upisati sa navršenih 16 godina starosti, a pošto je je maloletano lice, potrebno je da dođe jedan od roditelja ili staratelja radi potpisivanja zakonskog ugovora.

Šta je od dokumenata potrebno za upis u auto školu?

Za upis u auto školu i pohađanje teorijske nastave od dokumenata je potrebna samo lična karta.

Šta obuhvata obuka za vozača “B” kategorije u auto školi?

Da bi dobio dozvolu “B” kategorije kandidat mora da završi obuku u auto školi koja je podeljena na tri oblasti. Prvo se mora pohađati teorijska obuka I položiti testovi, zatim završiti praktična obuka pa obuka i test iz prve pomoći, I na kraju polaganje vozačkog ispita.

Za koliko može da se završi obuka?

Dužina obuke zavisi isključivo od vas, ukoliko budete pežljivo pratili teorisku nastavu i slušali predavače kao i instruktore vožnje i sledili njihova uoutstva, a testove i vožnju položite iz prvog puta. Onda će te obuku završiti u period od dva do tri meseca.

Koliko dana mora proći između dva polaganja ukoliko prvi pokušaj bude neuspešan?

U slučaju da neuspešno završite  polaganje teoretskog/praktičnog ispita, onda je potrebno da prođe 15 dana pre ponovnog polaganja istog ispita.

Back to Top