Izdavanje registracione nalepnice kod registracije vozila.

Registraciona nalepnica

Registraciona nalepnica je pravougaonog oblika, dimenzije 80 x 60 mm sa samolepljivim kontrolnim odsečkom. Registraciona nalepnica sadrži:

  • U gornjem levom uglu, na plavom polju, oznaku Republike Srbije “SRB”.
  • U prvom redu nalazi se tekst: “Republika Srbija” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom.
  • U drugom redu nalazi se tekst: “Ministarstvo unutrašnjih poslova” ispisan srpskim jezikom, ćiriličkim pismom, prostor u koji se upisuje oznaka registarskog područja.
  • Utisnut crveni štit na kome je beli krst između četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta.
  • Registarski broj vozila, datum isteka važenja registracije.
  • Naziv: “registraciona nalepnica” ispisan srpskim jezikom, ćiriličnim pismom i kontrolni broj.

Izdavanje registracione nalepnice

Registraciona nalepnica se izdaje prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom svakog produženja registracije vozila. Za izdavanje registracione nalepnice potrebno je da posedujete sledeća dokumenta:

  • Registracioni list ( dobijate kod nas )
  • Polisa obaveznog osiguranja ( dobijate kod nas )
  • Važeća lična karta
  • Saobraćajna dozvola

Najčešće postavljana pitanja

Gde se postavlja registraciona nalepnica?

Na motornom vozilu registraciona nalepnica se postavlja na vetrobransko staklo sa unutrašnje strane na desnom donjem delu stakla.

Na motociklu registraciona nalepnica se postavlja spolja na vetrobransko staklo ako ga ima ili na ravnom delu motocikla kod uređaja za osvetljavanje, a na priključno vozilo (prikolicu) spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu.

Koji je rok važenja registracione nalepnice?

Rok važenja registracione nalepnice je –  godinu dana, i nova se izdaje svake godine prilikom registracije vozila.

Šta se dešava ako mi se ošteti registraciona nalepnica?

Ukoliko izgubite registracionu nalepnicu ili je oštetite zamena je jedino rešenje. Pravo na izdavanje duplikata registracione nalepnice možete ostvariti u AMD Grocka, a neophodno je da sa sobom ponesete važeću ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, Naši zaposleni će sačiniti registracioni list, specifikaciju propisanih taksi.

Šta ako mi je istekla registraciona nalepnica?

Istekla registraciona nalepnica predstavlja saobraćajni prekršaj iz člana 332a st. 1 tč. 21 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara.

Ukoliko vam se desi da vam omaškom istekne važnost registracione nelapnice, potrebno je u što hitnijem roku vozilo dovezete u AMD Grocka radi tehničkog pregleda i izdavanja nove registracione nalepnice.

Back to Top